Гаранция за Качество!

12 Януари 2015
Ние от CyberHour LTD разбираме важността за постоянна достъпност на нашите уеб хостинг услуги за нашите клиенти. С тази гаранция за качество ние се ангажираме пред нашите настоящи и бъдещи клиенти под формата на споразумение за нивото на обслужване (SLA) . За целта сме създали следните SLA за да гарантираме максимална производителност и непрекъсната работа.

Гаранция за Мрежова Достъпност

CyberHour LTD гарантира, че мрежата ще бъде на разположение 99.9% от времето в даден месец, изключение правят планираните поддръжки. Ако достъпността не отговаря на нашата 99.9% гаранция, ние ще обещетим всеки засегнат клиент с бонус кредит който се изчислява в зависимост от конкретния случай и не може да надвишава 50% от тяхната базова месечна такса. Гаранция за 99.9% достъпност се отнася до мрежата и мрежовата инфраструктура, включваща маршрутизатори и рутери, но не включва софтуер или други приложения които се намират на сървъра на клиента както и услуги които не са под-контрол на CyberHour LTD. Недостъпност на Мрежата е налице , когато клиент не е в състояние да изпраща или получава данни към/от сървър и тази невъзможност е докладвана в нашата система за техническа поддръжка (Support Ticket). Времето през което даден сървър не е бил достъпен трябва да бъде потвърдено от нашата лична мониторинг система.

Гаранция за Електроснабдяване

CyberHour LTD гарантира 100% непрекъснатост на електроснабдяването в даден месец. Ако 100% непрекъсноваемост не е налице, нашите клиенти ще бъдат обезщетение с бонус кредит който се изчислява в зависимост от случая , това обещетение не може да надхвърля 50% от базовата месечна такса на клиента.

Изключения

Просрочените клиенти.

Планирана поддръжка.

Всички мрежи или мрежово оборудване не притежавано или контролирано от CyberHour .

Клиентите в нарушение на Условията за ползване и Условията за Допустимо използване на CyberHour. DNS (Domain Name Server) събития извън прекия контрол на CyberHour. Клиенти които използват услугите ни за IRC/IRCd. Повреден хардуер : CyberHour настоятелно препоръчва закупуването на допълнителен твърд диск или сървър за архивиране. Архивирането на данните е в отговорност на клиента. Прекъсване на услугата, причинени от клиенти, техните служители, клиенти и т.н., включително, но не само над използване и неправилно конфигуриране.

Бонус Кредит

За да бъде получен бонус кредит клиентът трябва да докладва чрез нашата система за поддръжка в седем (7) дни от датата на изникване на проблема. Същия трябва да посочи датата и приблизителното време. Ако CyberHour потвърди прекъсването то клиента ще бъде компенсиран с бонус кредит в рамките на (7) работни дни.